(+372) 6 309 300 / info@admiralmarkets.ee

Terminal MetaTrader 4

Sisukord:
 

1. Ühenduse loomisel teatab terminal "Ühendus puudub". Mida teha?

2. Miks päringu saatmisel terminal teatab "Kauplemine on keelatud"?

3. Terminal kirjutab "Ebapiisav vahendite kogus"

4. MetaTrader4 teatab "Kauplemisvoog on hõivatud". Mida teha?

5. Läks kaotsi tehingute ajalugu terminalis. Mida teha?

6. Mind huvitab graafik perioodiga N, mida ei ole terminalis MetaTrader4. Mida teha?

7. Sellel kuul on mul kasum (kahjum) ja ma sooviks olukorda analüüsida. Mida teha?

8. Millist aega näidatakse terminalis MetaTrader4?

9. Ei hakanud tööle positsiooni sell order blimit või t/p, kuigi hind on graafikul. Miks?

10. Miks mahtude loetelus ei ole väärtust  0.1?

11. Miks aknas "Turuülevaade" (Market Watch) ei ole esitatud kõik instrumendid lepingute loetelust?

12. Millised on süsteeminõuded MetaTrader4 jaoks?

13. Millised on reaalseid, demo- ja võistluskontosid teenindavate serverite IP-aadressid?

14. Mida teha halva ühenduse juures või selle puudumisel?

15. Terminal teatab "Vale konto". Mida teha?

16. Terminal teatab "Konto on blokeeritud". Mida teha?

17. Mis on orderite maksimaalne limiit?

16. Kuidas ühendada ekspertnõustajad ehk EA`d MetaTraderiga? 

 

1. Ühenduse loomisel teatab terminal "Ühendus puudub". Mida teha?

Võimalikud põhjused:

1. Puudub Internetiühendus.

2. Teie arvutis on paigaldatud Firewall ja\või viirusetõrje, mis blokeerib MetaTrader4 ühenduse. Avage Firewall`i (viirusetõrje) seadistused  ja lubage pordi  444 kaudu sissetulev ja väljaminev signaal (kui konto on reaalne) või 443 (kui on demo- või võistluskonto) terminal.exe talituse jaoks. Äärmisel juhul, blokeerige Firewall`i (viirusetõrje) või kõrvaldage see arvutist. On teada juhtumid, kui abiks oli ainult viirusetõrje deinstalleerimine ja arvuti taaskäivitamine.

3. Kui Te kasutate oma ettevõtte töövõrku, siis Internetiühendus toimib läbi  proksiserveri. Täpsustage Teie süsteemiadministraatori käest proksiserveri aadress ja port Internetiühenduse loomiseks, seejärel sisestage need andmed terminali seadistustes (menüü Service->Seadistused->Server; märkige linnuke "Lubada proksi"; vajutage nuppu "Proksi" ja sisestage ilmuvas menüüs proksiserveri aadress, port, kasutajatunnus ja salasõna).

4. Kui konto on reaalne, siis, võimalik, et Teie võrgus on blokeeritud port 444. Täpsustage Teie süsteemiadministraatori käest, kas Teie port 444 on suletud või avatud, ja kui ta on suletud, siis paluge anda luba selle pordi kaudu sissetuleva ja väljamineva signaali jaoks.

Port 444 võib olla blokeeritud ka teenusepakkuja poolt. Sellepärast, kui loote Internetiühendust otse ADSL kaudu või kohaliku võrgu kaudu, kuid süsteemiadministraator avas pordi 444 või väidab, et see on avatud, siis võtke ühendust teenusepakkujaga ja täpsustage, kas port 444 on ikka avatud. Kui port on suletud, siis võimalik, et Teil tuleb vahetada teenusepakkujat. Samuti võib luua Internetiühendust tavalise modemi kaudu, mis on täiesti piisav terminali MetaTrader4 töö jaoks.

5. Teie teenusepakkujal on probleeme välismaise sidekanaliga. Proovige avada välismaiseid ja kohalike Internetilehekülgi ja kui esimesed ei avane, aga teised avanevad, võtke ühendust oma teenusepakkujaga ja uurige, milles on probleem. 

2. Miks päringu saatmisel terminal teatab "Kauplemine on keelatud"?

Võimalikud põhjused:

1. Kauplemissessioon valitud finantsinstrumendi jaoks pole veel avatud. Kauplemissessioonide ajakava võib vaadata selles tabelis ja lepingute spetsifikatsioonides (klikkige instrumendil loetelus, et saada üksikasjalikku kirjeldust).

2. Kui valitud instrument on futuur, siis on võimalik, et selle kehtivusaeg on läbi.

Mõni päev (tavaliselt 1-2 päeva) enne möödumistähtaja saabumist (Expiration Date) võib tekkida olukord, et futuurileping viiakse üle režiimi  "close only" , mis lubab ainult avatud positsioonide sulgemist. Juhul, kui leping viiakse üle režiimi "close only", saadetakse klientidele selle kohta teade MetaTrader4 siseposti kaudu.

3. Terminal kirjutab "ebapiisav vahendite kogus"

Positsioonide avamise päringu saamisel kontrollib server automaatselt Kliendi konto vastavust lepingute spetsifikatsioonis määratud AM marginaalnõudmistele.

Marginaalnõudmised uue positsiooni suhtes virtuaalselt summeeritakse olemasolevate positsioonide marginaalnõudmiste üldmahuga, seejuures marginaalnõudmised lukus mitteolevate positsioonide suhtes arvestatakse esialgse marginaali alusel ning marginaalnõudmised lukus olevate positsioonide suhtes riskide maandamise marginaali alusel (Hedged Margin).

a) Kui virtuaalse kontrolli käigus parameetri "Vaba" (nn Free Margin või vabad vahendid) väärtus ei võta vastu negatiivset suurust, siis kliendi konto seis vastab marginaalnõudmistele ja kliendi kontol avatakse uus positsioon koos märkega serveri log-failis ja klienditerminali päevikus. Positsiooni avamise kinnitusest teatatakse kliendile akna  "Order" kaudu ning positsioon ilmub klienditerminali loetelus "Kauplemine".

b) Kui eelneva kontrolli käigus parameetri "Vaba" väärtus võtab vastu negatiivset suurust, siis kliendi konto seis koos uue positsiooni arvesse võtmisega ei rahulda  AM marginaalnõudmisi. Kliendile saabub teade "Ebapiisav raha kogus" ning päring lükatakse serveri poolt automaatselt tagasi koos vastava märkega log-failis.

Marginaalnõudmiste arvutamise valemid:

1) Forex=[lots*contract_size/leverage]

Näiteks ostame 2.0 lotti EURUSD hinnaga 1.4758. 1 loitse lepingu suurus võrdub  1.47580*100000, kuna üks partii Forex turul võrdub 100000 baasvaluuta ühikuga. Meie kontol on võimendus  1:200. Valemi järgi saame 2.0*147580/200=$1475.8

2) CFD=[lots*market_price/leverage] + [lots*market_price*commission]

Teine valemi osa kujutab endast komisjonitasu arvutust, mida on vaja arvestada koos marginaalnõudmistega.

Näiteks ostame 100 aktsiate hinnavahe lepingut [IBM] hinnaga 108.00 aktsia eest ning komisjonitasu 0.15% ja krediidiõla 1:10 juures saame 100*108/10 + 100*108*0.0015=$1096.2

3) Futures=[lots*initial_margin]

Näiteks ostame 0.1 lotti hinnaga #QMF8, ja esialgse marginaali (initial margin) = $1350  juures moodustab tagatis  0.1*1350=$135

Märkus: kui konto baasvaluuta on EUR, siis korrutame saadud arvud EURUSD kursiga.

4. MetaTrader4 teatab "Kauplemisvoog on hõivatud". Mida teha?

Teade "Kauplemisvoog on hõivatud" ilmub järgmistel juhtudel:

1. Klient saadab teise korralduse enne, kui on teada eelmise korralduse töötlemise tulemus;

2. Toimus ajutine ühenduse katkemine kauplemisserveriga, mille tulemusena jäi päring klienditerminalis ootejärjekorda.

Mõlemal juhul päringute järjekorra puhastamiseks piisab sellest, kui käivitada uuesti MetaTrader4. 

5. Terminalis läks kaotsi tehingute ajalugu. Mida teha?

Tellige tehingute ajalugu serverist, valides terminali alalõigust "Konto ajalugu" ja klikatesarvutihiire paremale klahvile.

6. Mind huvitab graafik perioodiga N, mida ei ole MetaTrader4 terminalis. Mida teha?

Kui Teid ei rahulda standardsed intervallid, siis on võimalik luua oma isiklik intervall sisseehitatud skripti "period_converter" abil .

Näiteks meil on vaja saada kahe tunni graafikut. Toimingud on järgmised:

1. Avame Navigaatori (CTRL+N) ja toome üle "period_converter" loetelust "Skriptid" tunnigraafikule.

2. Avame "Üldised" skripti omadused ja märgime linnukese "Lubada funktsioonide import DLL-ist" juurde. Kui Te soovite, et DLL lülituks automaatselt sisse graafiku väljakutsumisel, siis võtke linnuke ära "Väljakutsete kinnitamine käsitsi" juurest.

3. Avame skripti "Sisendparameetrid" ja sisestame uue intervalli väärtuse baasintervalli ühikutes, antud juhul ExtPeriodMultiplier=2

4. Vajutame ОK. Skript loob uue ajaloofaili, andes sellest märku teatega vahelehel "Eksperdid", näiteks: 2007.11.21 13:32:14 period_converter USDJPY,H2: 1891 record(s) written

5. Avame menüü Fail->Töötada autonoomselt, leiame loetelust "USDJPY, H2", vajutame "Avada".

6. Saame kätte tulemuse -graafik USDJPY kahetunnise perioodiga. Graafiku joonestamine reaalajas hakkab toimuma vastavalt etteantud intervalliga.

Märkused:

1. Kui oli märgitud linnuke "Väljakutsete käsitsi kinnitamine" juurde, siis hinna esimesel uuendamisel ilmub kinnituse dialoog  - peab vajutama “Jah”.

2. Tunnigraafik Н1, millel töötab skript, peab olema aktiivne (võib ta alla lasta, kuid sulgeda ei ole vaja).

3. Töötava skripti juures ei tohi muuta sümboleid nii loodud ebastandardses graafikus kui ka tunnigraafikus, millel töötab skript. Ebastandardsete intervallide loomiseks mitme sümboli jaoks on vajalik avada igaühe baasgraafik ja korrata protseduuri.

4. Kõige pikema ajaloo genereerimiseks moodustage ebastandardseid intervallid lähimast kõige väiksemast standardsest intervallist (näiteks 10 kuud  5 kuust, 12 tundi 4 tunnist).

7. Sellel kuul oli mul kasum (kahjum) ja ma sooviksin analüüsida oma tehinguid. Mida teha?

Klienditerminal MetaTrader4 võimaldab genereerida detailiseeritud aruandeid, mis sisaldavad tehingute ajalugu, aktivate keskmise kaalutud hinde muutuste graafikut (Equity), ning samuti statistiline osa, kus on toodud põhilised näitajaid, mida saab kasutada riskide analüüsiks kauplemise tulemuste alusel.

Funktsioon "Säilitada detailiseeritud aruanne" on saadav terminali alalõigu "Konto ajalugu" alt.

Näitajate muutuste dünaamikat võib jälgida, valides aruandeid erinevate perioodide järgi , kasutades funktisooni "Valida periood".

Näitajate selgitused:

Gross Profit – tehingute üldkasum positiivse tulemusega;
Gross Loss – tehingute üldkahjum negatiivse tulemusega;
Total Net Profit – vahe Gross Profit ja Gross Loss vahel;
Profi Factor – kasumlikkuse tegur, mis näitab suhet Gross Profit\Gross Loss;
Expected Payoff – kasumi ootus, puhta kasumi jagamise tulemus tehingute arvuga;
Absolute Drawdown – algbilansi kaotus, mis näitab kui palju vähenes bilanss esialgse bilansi väärtuse suhtes;
Maximal Drawdown – rahaline kaotus, mis näitab maksimaalset fikseeritud kaotust rahalises väärtuses (erinevus viimase maksimumi ja jooksva miinimumi vahel); võib ületada Absolute Drawdown, näidates võimaliku kahjumi suurust, isegi kui kauplemine on positiivne;
Relative Drawdown – suhteline kaotus, näitab maksimaalset kaotust protsentides algdeposiidi suhtes;
Total Trades – teostatud tehingute arv; mida suurem on see näitaja, seda usaldusväärsem on kõik ülejäänud näitajad;
Short Positions (won%) – suletud lühikeste positsioonide arv, sulgudes – kasumlike lühikeste positsioonide protsent positsioonide üldarvust;
Long Positions (won%) – suletud pikkade positsioonide arv, sulgudes – kasumlike pikkade positsioonide protsent positsioonide üldarvust;
Profit Trades (% of total) – kasumlike tehingute üldarv, sulgudes – protsent tehingute üldarvust;
Loss Trades (% of total) – kahjumlike tehingute üldarv, sulgudes - protsent tehingute üldarvust;
Largest Profit Trade – tehing maksimaalse kasumiga; ekstreemselt kasumlikud tehingud võivad olla mitte representatiivsed (välja arvatud trendi kauplemissüsteemid);
Largest Loss Trade – tehing maksimaalse kahjumiga;
Average Profit Trade – keskmine tehingu kasum (Gross Profit\Profit Trades);
Average Loss Trade – keskmine tehingu kahjum (Gross Loss\Loss Trades);
Maximum Consecutive Wins ($) – tehingute arv kõige pikemas kasumlike tehingute jadas (sulgudes – nende tehingute kasumi summa);
Maximum Consecutive Losses ($) – tehingute arv kõige pikemas kahjumlike tehingute jadas (sulgudes – nende tehingute kahjumi summa);
Maximal Consecutive Profit (count) – maksimaalne kasum kasumlike tehingute jadas (sulgudes – tehingute arv selles jadas);
Maximal Consecutive Profit (count) – maksimaalne kahjum kahjumlike tehingute jadas (sulgudes – tehingute arv selles jadas);
Average Consecutive Wins – kasumlike tehingute jada keskmine suurus;
Average Consecutive Wins – kahjumlike tehingute jada keskmine suurus.

8. Millist aega näidatakse terminalis MetaTrader4?

Kauplemisplatvorm töötab Ida-Euroopa aja järgi EET (suvel GMT+3, talvel GMT+2).

9. Ei hakanud tööle positsiooni sell order limit või t/p, kuigi hind oli graafikul. Miks?

Kõik ajaloolised andmed graafikul koosnevad Bid hindadest, kuna ainult üks noteeringu koostisosa võib olla kasutatud ajutiste hindade Open, High, Low, Close jada ülesehituseks.

Ordereid Buy limit ja Sell positsioonide take-profiteid töödeldakse Ask hinnaga, sellepärast teatud juhtudel need orderid jäävad saavutamata, vaatamata sellele, et minimaalne hind graafikul (st Bid hind) ületab orderi taset, näiteks:

Küsimus:

- Miks mu GOLD order Blimit 700.00 eest jäi töötlemata, kuigi minimaalne hind graafikul oli 699.60?

Vastus:

- GOLD hinnavahe moodustab 80 punkti, sellepärast minimaalne Ask hind antud aja hetkel oli 700.40. Selle tõttu  jäi orderi tase turu poolt saavutamata. 

10. Miks tehingute mahtude loetelus ei ole väärtust 0.1?

Terminal kajastab minimaalseid mahtusid  0.01-0.05 ja standardseid lotte 1.0-8.0, kuid Te võite väljas "Maht" sisestada klaviatuurilt mis tahes arvu vahemikus 0.01-1000.0. Näiteks 0.12 või 1.21.

Kui Te süstemaatiliselt kauplete loetelust puuduvate mahtudega, siis võite paigaldada "Vaikimisi maht" vahelehel "Service"->"Seadistused"->"Kauplemine". See maht hakkab automaatselt ilmuma aknas  "Order".

11. Miks "Turuülevaade" aknas (Market Watch) ei ole esitatud kõik finantsinstrumendid lepingute spetsifikatsioonide loetelust?

Vajutage arvutihiire parema klahviga "Turuülevaate" (Market Watch) mis tahes punktis ja valige avanenud menüüst "Näidata kõiki sümboleid" (Show All Symbols). Kui mingid sümbolid olid enne seda eemaldatud, siis nad ilmuvad loetelu lõpus.

Tähtajaliste instrumentide lepingud (futuurid) esitatakse kauplemiseks vastavalt aegumistähtaegade ajakavale, sellepärast peale järjekordse futuuri aegumist on vaja kasutada optsiooni  "Näidata kõiki sümboleid", et näha loetelus uut lepingut. 

12. Millised on tarkavara nõudmised on MetaTrader4 jaoks?

 

Klienditerminal ja Multiterminal MetaTrader4:
Pentium 100 Mhz, 32 Mb RAM, Windows 95/98/Me/2000/2003/2008/XP/Vista/Seven, modem 56 k või parem.

MetaTrader 4 pihuarvuti jaoks:
Pihuarvuti  Pocket PC, Windows Pocket PC 2002 või kõrgem, GPRS

MetaTrader4 Mobile nutitelefonide jaoks:
Nutitelefon, Windows Mobile 2003 Smartphone ja kõrgem, GPRS

13. Millised on reaalseid, demo- ja võistluskontosid teenindavate serverite IP aadressid?

Admiral Markets serverite esimesel sisselülitamisel võib kasutada mis tahes juurdepääsu servereid (andmete keskusi), mille aadressid on loetletud allpool. Ükskõik millise juurdepääsu serveri sisselülitamisel laadib terminal alla juurdepääsu serverite täisloetelu ja valib optimaalse ühenduse kiiruse.
 

Serverid reaalkontodele (AM-Live):
server.fxservice.com:444
server4.fxservice.com:443


Serverid demokontodele (AM-Demo, Admiral-Demo):
server2.fxservice.com:443
server3.fxservice.com:443
server6.fxservice.com:443


Serverid demokontodele MT5:
mt5.fx.ee:443

Selleks, et sisse lülitada Admiral Marketsi reaalkonto MetaTrader 4 abil, mis on allalaaditud kõrvalistelt Internet-ressurssidelt, on vajalikud järgmised toimingud:

1. Sisestada juurdepääsu koha aadress (näiteks ) väljas „Server“ aknas Service->Seadistused->Server (CTRL+O), vajutada ОK.

2. Sisestada reaalkonto kasutajatunnus ja salasõna menüüs Fail->Login ja valida ilmuvast serverite loetelust.

Esimese ühenduse loomisel transformeerub  juurdepääsu koha aadress serveriks Admiral-Live. Kiireks kontode ümberlülitamiseks võib kasutada Navigaatori akent (CTRL+N).

Palume kõikide reaalsete kontode omanike pöörata tähelepanu turvalisusele ja mitte kasutada optsiooni "Säilitada isiklikku infot" reaalsete kontode sisselülitamisel, kui Teie arvutile pääsevad ligi kõrvalised isikud. 

14. Mida teha halva ühenduse puhul või ühenduse puudumisel?

Helistage diilingukeskusesse telefonil +372 6309 306 mis tahes kellaajal 24/5.  Autoriseerige ennast, nimetades kauplemiskonto numbri ja salasõna telefondiilingu jaoks (Telefoni parool) ja sooritage tehinguid.

Telefoni salasõna määrtlesite online kontoavamise vormis ning antud parool kajastub Teie Kliendilepingus. Kliendilepingu koopia leiate oma Kaupleja Kabinetist "Dokumendid" alalõigu alt.
 
Kui situatsioon Teie reaalsel kontol nõuab viivitamatuid tegevusi, ärge oodake kuni ühenduse probleem laheneb iseenesest. Internet ei kujuta endast garanteeritud andmete edastamise keskkonda ja ühendus võib puududa paljude põhjuste tõttu, mis ei sõltu AMi tehnilisest toest. 

Kui probleem nõuab viivitamatut abi, siis enne pöördumist tehnilise toe talituse poole, soovitame saata teade probleemist e-posti aadressile  support@admiralmarkets.com

15. Terminal teatab "Vale konto". Mida teha?1. Te sisestate vale kasutajatunnuse.

Kasutajatunnus süsteemis MetaTrader4 on kauplemiskonto number, mis alati koosneb arvudest ja ei sisalda tähti. Reaalkonto kasutajatunnuse võib leida:

а) kirjas, mis saadetakse e-posti aadressile konto avamisel "Kaupleja kabineti" kaudu;

b) "Kaupleja Kabineti" kontode loetelus "Kauplemiskontode haldamine" alalõigus (kui kontod olid varem seotud isikliku profiiliga);

kui Teie terminalist MetaTrader 4 oli antud kontoga juba enne sisselogitud, siis kasutajatunnuse leiate:

c) terminali MetaTrader4 kasutajatunnuste ilmuvas loetelus menüüs Fail->Login;
d) terminali MetaTrader4 kontode loetelus menüüs Vaade->Navigaator;
e) tekstilistes log-failides terminali kataloogis C:\Program Files\MetaTrader4\logs


Demo-konto kasutajatunnuse võib leida terminali MetaTrader4 vahelehel "Postkast" ning samuti variantide c), d) ja e) abil.

2. Te sisestate vale salasõna.

Salasõna süsteemis MetaTrader4 koosneb vähemalt viiest kolme tüüpi sümbolitest – suurtest tähtedest, väikestest tähtedest ja numbritest. Kõik tähed peavad olema ladina tähestikust. Reaalkonto salasõna võib leida:

а) kirjas, mis saadetakse e-posti aadressile konto avamisel "Kaupleja kabineti" kaudu;

Demo-konto salasõna võib leida terminali MetaTrader4 vahelehel "Postkast".

Salasõna sisestamisel veenduge selles, et:

- on sisse lülitatud ingliskeelne klaviatuuri tähemärkide paigutus;
- ei ole aktiveeritud Caps Lock;
- on maha laaditud klaviatuuri tähemärkide paigutuse automaatne ümberlülitus
(Punto Switcher jt);
- Te ei aja segamini suurt "I" tähte (väike "i") ja väikest "l" tähte (suur "L"), väikest "0" tähte ja nulli, jne.

Juhul, kui Teil tekib probleeme salasõna sümbolite tuvastamisel, soovitame kopeerida salasõna konto avamise kinnitamise kirjast.

3. Te üritate autoriseerida ennast valel serveril

Reaalseid ja õppekontosid teenindatakse serveril AM-Live.
Demo- ja võistluskontosid teenindatakse serveril AM-Demo.

Valige ilmuvas serverite loetelus menüüs Fail->Login server, mis sobib Teie kontotüübiga.

Kui Te ei näe loetelus ülalnimetatud servereid, siis laadige alla ja paigaldage MetaTrader 4 Admiral Markets Edition.

16. Terminal teatab "Konto on blokeeritud". Mida teha?

Teie konto ei ole kauplemise jaoks aktiveeritud. Reaalsete kontode aktiveerimine toimub peale deposiidi laekumist (mis tahes summa). Võistluskontode aktiveerimine toimub võistluse alguse hetkel.

17. Mis on orderite maksimaalne limiit?

Aktiivsete orderite ja positsioonide kogus on piiratud 200ga ühe kauplemiskonto kohta. Juhul, kui kaupleja soovib avada rohkem, kui 200 tehingut, siis tuleb esitada kirjalik taotlus e-posti aadressile support@admiralmarkets.com. Taotluses tuleb ära märkida vajalik orderite limiit ja selle konkreetne põhjendus.

18. Kuidas ühendada ekspertnõustajad ehk EA`d MetaTraderiga?

Üldine põhimõte on sama nii ekspertnõustajate, skriptide kui ka indikaatorite sisestamisel. Lisarakenduste ühendamiseks MetaTraderiga:

  1. Laadige alla soovitud ekspertnõustaja ning salvestage see arvutisse.
  2. Vajutage vasakus alanurgas olevale Windows’i logole ning valige „Computer“. Teile avaneb alljärgnev vaade:

  3. Seejärel klikake kõvakettale, millele on salvestatud kauplemisplatvorm MetaTrader (tavaliselt ketas C). Sõltuvalt Windows’i versioonist, asub MetaTrader reeglina kaustas „Program files“ või „Program files (x86)“.
  4. Leidke ja avage MetaTraderi kaust.
  5. Ekspertnõustaja ühendamiseks MetaTraderiga avage kaust „experts“.

  6. Kopeerige salvestatud ekspertnõustaja MetaTraderi kausta „experts“.
  7. Indikaatorite või skriptide ühendamisel valige kaustaks vastavalt kas „indicators“ või „scripts“.
  8. Kui Teil on MetaTrader hetkel avatud, tuleks see kõigepealt sulgeda. Peale programmi taasavamist leiate uue ekspertnõustaja „Navigaator“ aknast, „Ekspertnõustajate“ kataloogist, nagu järgneval pildil on MetaTraderisse lisatud „Admiral – Mini Terminal“.

  9. EA kasutamiseks lihtsalt lohistage see „Navigaator“ aknast valitud graafikule. Avaneb aken, kus saab vaikimisi seadistatud sätteid muuta. Seadistuse kinnitamiseks vajutage „OK“.
  10. Ekspertnõustajaid on võimalik aktiveerida ja deaktiveerida. Vajutades üleval menüüribal nupule „Ekspertnõustajad“, saate ekspertnõustajaid sisse ning välja lülitada. Kui EA on hetkel aktiivne, on graafiku paremas ülanurgas naeratav ikoon.

Juhime tähelepanu, et ekspertnõustajad on aktiivsed vaid siis, kuid MetaTrader töötab. Olukorras, kus MT4 on suletud või tehnilistel põhjustel mitteaktiivne (näiteks elektrikatkestus), EA-d ei tööta. Iga EA on programmeeritud üksikisiku või meeskonna poolt ning on täpselt nii efektiivne kui selle kood. Samuti on Teil omal vastutusel võimalik MetaTraderisse ehitada erinevaid ekspertnõustajaid, skripte ja indikaatoreid. Seoses võimalike tehniliste probleemide, koodivigade või aegunud kauplemisstrateegiatega, tuleks kõiki tehinguid ka ise jälgida ning vajadusel käsitsi sekkuda.

 

 

 

 

Kui soovite rohkem teada finantsturgudel kauplemisest, on see raamat mõeldud just Teile!

 

Kliendisuhete loomisel ja hoidmisel oleme alati väärtustanud personaalset lähenemist. Seetõttu oleme omaltpoolt valmis toetama aktiivsete kauplejate arengut ning koostama just Teile sobiva boonuspakkumise. Räägi meile oma plaanidest ning küsi personaalset pakkumist!

Hoiatus: Kauplemine valuutadega ja CFD-ga on spekulatiivse iseloomuga ning sellega võib kaasneda kaotuse risk. Еnne teenuse kasutamist palume teadvustada endale kauplemisega kaasnevaid riske.

 
 
Enne finantsteenuste kasutamist palume tutvuda teenuse tingimustega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.
X
Loading